Bài 1, 2, 3, 4 trang 97 SGK Toán 4


  Đề bài1. Trong các số sau, số nào chia hết cho 9                99; 1999; 108; 5643; 293852. Trong các số sau, số nào không chia hết cho 9?               96; 108; 7853; 5554; 10973. Viết hai số có ba chữ số...

  Đề bài

  1. Trong các số sau, số nào chia hết cho 9

                  99; 1999; 108; 5643; 29385

  2. Trong các số sau, số nào không chia hết cho 9?

                 96; 108; 7853; 5554; 1097

  3. Viết hai số có ba chữ số và chia hết cho 9.

  4. Tìm chữ số thích hợp viết vào ô trống để được số chia hết cho 9:

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 97 SGK Toán 4

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtBài 1, 2, 3, 4 trang 97 SGK Toán 4

  Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

  Chú ý: các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9.

  Lời giải chi tiết

  1.  Tính tổng các chữ số của mỗi số, xét xem tổng đó chia hết cho 9 hay không

  Ví dụ: số 99 có tổng các chữ số là 9 + 9 = 18; chia hết cho 9. Vậy số 99 chia hết cho 9.

  Tương tự tìm được các số chia hết cho 9 là:

                   99; 108; 5643; 29385

  2. Tính tổng của các chữ số của mỗi số, xét xem tổng đó có chia hết cho 9 hay không?

  Ví dụ: Số 96 có tổng các chữ số là 9 + 6 = 15; 15 không chia hết cho 9. Vậy 96 không chia hết cho 9.

  Tương tự ta tìm được các số không chia hết cho 9 là:

                   96; 7853; 5554; 1097

  3. Học sinh có thể viết như sau: 351; 684.

  4. 

  Bài 1, 2, 3, 4 trang 97 SGK Toán 4

  Bài tập cùng chuyên mục