Bài 1, 2, 3 trang 103 SGK Toán 2


  Đề bài1. Nối các điểm để được đường gấp khúc gồm:2. Tính độ dài đoạn gấp khúc (theo mẫu):Mẫu: Độ dài đường gấp khúc MNPQ là:3 + 2 + 4 = 9 (cm)Đáp số: 9cm.3. Một đoạn dây đồng được uốn thành hình tam giác như hình vẽ. Tính độ dài đoạn...

  Đề bài

  1. Nối các điểm để được đường gấp khúc gồm:

  Bài 1, 2, 3 trang 103 SGK Toán 2

  2. Tính độ dài đoạn gấp khúc (theo mẫu):

  Bài 1, 2, 3 trang 103 SGK Toán 2

  Mẫu: Độ dài đường gấp khúc MNPQ là:

  3 + 2 + 4 = 9 (cm)

  Đáp số: 9cm.

  Bài 1, 2, 3 trang 103 SGK Toán 2

  3. Một đoạn dây đồng được uốn thành hình tam giác như hình vẽ. Tính độ dài đoạn dây đồng đó.

  Bài 1, 2, 3 trang 103 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

   1.

  Có thể nối bằng nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như cách sau:

  Bài 1, 2, 3 trang 103 SGK Toán 2

   

  2.

  Độ dài đường gấp khúc ABC là:

  5 + 4 = 9 (cm)

  Đáp số: 9cm.

  3.

  Độ dài đoạn dây đồng là:

  4 + 4 + 4 = 12 (cm)

  Đáp số: 12 cm

  Bài tập cùng chuyên mục