Bài 1, 2, 3 trang 104 SGK Toán 2


  Đề bài1.a) Một đoạn đường gấp khúc gồm hai đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 12cm và 15cm. Tính độ dài đường gấp khúc đó.b) Một đoạn gấp khúc gồm ba đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 10dm, 14dm và 9dm. Tính độ dài đường gấp...

  Đề bài

  1.

  a) Một đoạn đường gấp khúc gồm hai đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 12cm và 15cm. Tính độ dài đường gấp khúc đó.

  Bài 1, 2, 3 trang 104 SGK Toán 2

  b) Một đoạn gấp khúc gồm ba đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 10dm, 14dm và 9dm. Tính độ dài đường gấp khúc đó.

  Bài 1, 2, 3 trang 104 SGK Toán 2

  2. Con ốc sên bò từ A đến D (như hình vẽ). Hỏi con ốc sên phải bò đoạn đường dài bao nhiêu đề-xi-mét?

  Bài 1, 2, 3 trang 104 SGK Toán 2

  3. Ghi tên các đường gấp khúc có trong hình vẽ sau, biết:

  Bài 1, 2, 3 trang 104 SGK Toán 2

  a) Đường gấp khúc đó gồm ba đoạn thẳng.

  b)  Đường gấp khúc đó gồm  hai đoạn thẳng.

  Lời giải chi tiết

  1.

  a) Độ dài đường gấp khúc là:

  12 + 15 = 27 (cm)

  Đáp số: 27 cm

  b) Độ dài đường gấp khúc là:

  10  14 + 9 = 33 (dm)

  Đáp số: 33 dm

  2.

  Con ốc sên đã bò được đoạn đường dài là:

  5 + 2 + 7 = 14 (dm)

  Đáp số: 14 dm

  3.

  a) Đường gấp khúc là: ABC, BCD.

  b) Đường gấp khúc là: AB, BC, CD.

  Bài tập cùng chuyên mục