Bài 1, 2, 3 trang 104 SGK Toán 4


  Đề bài1. Tính diện tích mỗi hình bình hành sau:2. Tính diện tích của:3. Tính diện tích hình bình hành, biết:    a) Độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34cm.    b) Độ dài đáy là 4m, chiều cao là 13dm.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDiện tích hình bình hành...

  Đề bài

  1. Tính diện tích mỗi hình bình hành sau:

  Bài 1, 2, 3 trang 104 SGK Toán 4

  2. Tính diện tích của:

  Bài 1, 2, 3 trang 104 SGK Toán 4

  3. Tính diện tích hình bình hành, biết:

      a) Độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34cm.

      b) Độ dài đáy là 4m, chiều cao là 13dm.

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtBài 1, 2, 3 trang 104 SGK Toán 4

  Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

                               S = a x h

  S là diện tích, a là độ dài cạnh đáy, h là chiều cao hình bình hành.

  Lời giải chi tiết

  1. 

  Hình bình hành bên trái có diện tích là:

               9 x 5 = 45 (cm2)

  Hình bình hành ở giữa có diện tích là:

               13 x 4 = 52(cm2)

  Hình bình hành bên phải có diện tích là:

                9 x 7 = 63(cm2)

  2. 

  Diện tích hình chữ nhật là:

           10 x 5 = 50 (cm2)

  Diện tích hình bình hành là:

           10 x 5 = 50 (cm2)

  Nhận xét: Diện tích hình chữ nhật và hình bình hành đã cho có diện tích bằng nhau.

  3. 

  a) 4dm = 40cm

  Diện tích của hình bình hành là:

         40 x 34 = 1360 (cm2)

  b) 4m = 40dm

  Diện tích của hình bình hành là:

         40  x 13 = 520 (dm2)

  Bài tập cùng chuyên mục