Bài 1, 2, 3 trang 110 SGK Toán 2


  Đề bài1. Đã tô màu \({1 \over 2}\) hình nào?2. Hình nào có \({1 \over 2}\) số ô vuông được tô màu?3. Hình nào đã khoanh vào \({1 \over 2}\) số con cá?Lời giải chi tiết1.Đã tô màu \({1 \over 2}\) hình A.Đã tô màu \({1 \over 2}\) hình C.Đã tô màu \({1 \over 2}\) hình D.2.Hình A, hình C.3.Hình b.

  Đề bài

  1. Đã tô màu \({1 \over 2}\) hình nào?

  Bài 1, 2, 3 trang 110 SGK Toán 2

  2. Hình nào có \({1 \over 2}\) số ô vuông được tô màu?

  Bài 1, 2, 3 trang 110 SGK Toán 2

  3. Hình nào đã khoanh vào \({1 \over 2}\) số con cá?

  Bài 1, 2, 3 trang 110 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1.

  Đã tô màu \({1 \over 2}\) hình A.

  Đã tô màu \({1 \over 2}\) hình C.

  Đã tô màu \({1 \over 2}\) hình D.

  2.

  Hình A, hình C.

  3.

  Hình b.

  Bài tập cùng chuyên mục