Bài 1, 2, 3 trang 111 SGK Toán 3


  Đề bài1. Nêu tên các bán kính, đường kính có trong mỗi hình tròn:2. Em hãy vẽ hình tròn có :a) Tâm O, bán kính 2cmb) Tâm I, bán kính 3cm.3.a) Vẽ bán kính OM, đường kính CD hình tròn sau:b) Câu nào đúng, câu nào sai ?Độ dài đoạn thẳng OC dài...

  Đề bài

  1. Nêu tên các bán kính, đường kính có trong mỗi hình tròn:

  Bài 1, 2, 3 trang 111 SGK Toán 3

  2. Em hãy vẽ hình tròn có :

  a) Tâm O, bán kính 2cm

  b) Tâm I, bán kính 3cm.

  3.

  a) Vẽ bán kính OM, đường kính CD hình tròn sau:

  Bài 1, 2, 3 trang 111 SGK Toán 3

  b) Câu nào đúng, câu nào sai ?

  Độ dài đoạn thẳng OC dài hơn độ dài đoạn thẳng CD

  Độ dài đoạn thẳng OC ngắn hơn độ dài đoạn thẳng OM

  Độ dài đoạn thẳng OC bằng một phần hai độ dài đoạn thẳng CD.

  Lời giải chi tiết

  1.

  a) OM, ON, OP, OQ là bán kính; MN, PQ là đường kính.

  b) OA, OB là bán kính; AB là đường kính.

  2.

  Học sinh dùng compa để vẽ.

  Bài 1, 2, 3 trang 111 SGK Toán 3

  3.

  a)

  Bài 1, 2, 3 trang 111 SGK Toán 3

  b) Độ dài đoạn thẳng OC dài hơn độ dài đoạn thẳng CD (sai)

      Độ dài đoạn thẳng OC ngắn hơn độ dài đoạn thẳng OM (sai)

      Độ dài đoạn thẳng OC bằng một phần hai độ dài đoạn thẳng CD (đúng).

  Bài tập cùng chuyên mục