Bài 1, 2, 3 trang 112 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính rồi điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):2. Tính nhẩm:2 x 3 =                 2 x 4 =                  2 x 5 =                   ...

  Đề bài

  1. Tính rồi điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

  Bài 1, 2, 3 trang 112 SGK Toán 2

  2. Tính nhẩm:

  2 x 3 =                 2 x 4 =                  2 x 5 =                      2 x 6 =

  6: 2 =                 8: 2 =                  10: 2 =                     12: 2 =

  3. Viết phép chia và số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

  Bài 1, 2, 3 trang 112 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1.

  Bài 1, 2, 3 trang 112 SGK Toán 2

  2.

  2 x 3 = 6                 2 x 4 = 8                2 x 5 = 10                  2 x 6 = 12

  6: 2 = 3                 8: 2 =  4               10: 2 = 5                    12: 2 = 6

  3.

  Bài 1, 2, 3 trang 112 SGK Toán 2

  Bài tập cùng chuyên mục