Bài 1, 2, 3 trang 114 SGK Toán 2


  Đề bài1. Đã tô màu \({1 \over 3}\) hình nào?                     2. Hình nào có \({1 \over 3}\)  số ô vuông được tô màu?3. Hình nào đã khoanh vào \({1 \over 3}\)  số con gà?Lời giải chi tiết1.Đã tô màu vào  \({1 \over 3}\)  hình A (hình vuông).Đã...

  Đề bài

  1. Đã tô màu \({1 \over 3}\) hình nào? 

  Bài 1, 2, 3 trang 114 SGK Toán 2                    

  2. Hình nào có \({1 \over 3}\)  số ô vuông được tô màu?

  Bài 1, 2, 3 trang 114 SGK Toán 2

  3. Hình nào đã khoanh vào \({1 \over 3}\)  số con gà?

  Bài 1, 2, 3 trang 114 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1.

  Đã tô màu vào  \({1 \over 3}\)  hình A (hình vuông).

  Đã tô màu vào  \({1 \over 3}\)  hình C (hình tam giác).

  Đã tô màu vào  \({1 \over 3}\)  hình D (hình tròn).

  2.

  Hình A, hình B, hình C.

  3.

  Hình b.

  Bài tập cùng chuyên mục