Bài 1, 2, 3 trang 117 SGK Toán 3


  Đề bài1. Tính:2. Có 1648 gói bánh được chia đều vào 4 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu gói bánh ?3. Tìm \(x\):a) \(x   \times 2 = 1846\)                              b) \(3 \times x = 1578\) Lời giải...

  Đề bài

  1. Tính:

  Bài 1, 2, 3 trang 117 SGK Toán 3

  2. Có 1648 gói bánh được chia đều vào 4 thùng. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu gói bánh ?

  3. Tìm \(x\):

  a) \(x   \times 2 = 1846\)                              b) \(3 \times x = 1578\)

   


  Lời giải chi tiết

  1.

  Bài 1, 2, 3 trang 117 SGK Toán 3

  2.

  Số gói bánh có trong mỗi thùng là :

  1648 : 4 = 412 (gói)

  Đáp số: 412 gói.

  3. 

   a)  \(x   \times 2 = 1846\)

         \(x\quad       = 1846 : 2\)

         \(x\quad       = 923\)

  b)  \(3 \times x = 1578\) 

                    \(x = 1578 : 3\)

                    \(x = 526\)

  Bài tập cùng chuyên mục