Bài 1, 2, 3 trang 118 SGK Toán 3


  Đề bài1. Tính:2. Người ta lắp lốp xe vào ô tô, mỗi ô tô cần phải lắp 4 lốp xe. Hỏi có 1250 lốp xe thì lắp được nhiều nhất bao nhiêu ô t ô, như thế còn thừa mấy lốp xe?3. Cho 8 hình tam giác mỗi hình như hình sau: Lời...

  Đề bài

  1. Tính:

  Bài 1, 2, 3 trang 118 SGK Toán 3

  2. Người ta lắp lốp xe vào ô tô, mỗi ô tô cần phải lắp 4 lốp xe. Hỏi có 1250 lốp xe thì lắp được nhiều nhất bao nhiêu ô t ô, như thế còn thừa mấy lốp xe?

  3. Cho 8 hình tam giác mỗi hình như hình sau:

  Bài 1, 2, 3 trang 118 SGK Toán 3

   


  Lời giải chi tiết

  1.

  Bài 1, 2, 3 trang 118 SGK Toán 3

  2.

  Thực hiện phép chia: 1250: 4 = 312 (dư 2 )

  Vậy 1250 lốp xe lắp được nhiều nhất vào 312 xe và còn thừa 2 lốp xe.

  3. 

  Ta có thể làm như sau:

  Bài 1, 2, 3 trang 118 SGK Toán 3

  BaitapSachgiaokhoa.com

   

   

  Bài tập cùng chuyên mục