Bài 1, 2, 3 trang 119 SGK Toán 2


  Đề bài1. Đã tô màu \({1 \over 4}\) hình nào?2. Hình nào có \({1 \over 4}\) số ô vuông đã được tô màu?3. Hình nào đã khoanh vào  \({1 \over 4}\)  số con thỏ:Lời giải chi tiết1.Đã tô màu \({1 \over 4}\) hình A, hình B, hình C.2.Hình A, hình B, hình D có \({1 \over 4}\) số ô...

  Đề bài

  1. Đã tô màu \({1 \over 4}\) hình nào?

  Bài 1, 2, 3 trang 119 SGK Toán 2

  2. Hình nào có \({1 \over 4}\) số ô vuông đã được tô màu?

  Bài 1, 2, 3 trang 119 SGK Toán 2

  3. Hình nào đã khoanh vào  \({1 \over 4}\)  số con thỏ:

  Bài 1, 2, 3 trang 119 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1.

  Đã tô màu \({1 \over 4}\) hình A, hình B, hình C.

  2.

  Hình A, hình B, hình D có \({1 \over 4}\) số ô vuông đã được tô màu.

  3.

  Hình A đã khoanh tròn vào \({1 \over 4}\) số con thỏ.

  Bài tập cùng chuyên mục