Bài 1, 2, 3 trang 121 SGK Toán 2


  Đề bài1. Số?2. Có 15 bông hoa cắm đều vào 5 bình hoa. Hỏi mỗi bình có mấy bông hoa?3. Có 15 bông hoa cắm vào các bình hoa, mỗi bình có 5 bông. Hỏi cắm được mấy bình hoa?Lời giải chi tiết1.2.Số hoa trong mỗi bình là:15: 5 = 3 (bông...

  Đề bài

  1. Số?

  Bài 1, 2, 3 trang 121 SGK Toán 2

  2. Có 15 bông hoa cắm đều vào 5 bình hoa. Hỏi mỗi bình có mấy bông hoa?

  3. Có 15 bông hoa cắm vào các bình hoa, mỗi bình có 5 bông. Hỏi cắm được mấy bình hoa?

  Lời giải chi tiết

  1.

  Bài 1, 2, 3 trang 121 SGK Toán 2

  2.

  Số hoa trong mỗi bình là:

  15: 5 = 3 (bông hoa)

  Đáp số: 3 bông hoa.

  3.

  Số bình hoa là:

  15: 5 = 3 (bông hoa)

  Đáp số: 3 bông hoa.

  Bài tập cùng chuyên mục