Bài 1, 2, 3 trang 122 SGK Toán 2


  Đề bài1. Đã tô màu \({1 \over 5}\) hình nào?2. Hình nào đã tô màu \({1 \over 5}\) hình vuông?3. Hình nào đã khoanh \({1 \over 5}\) số con vịt?Lời giải chi tiết1.Đã tô màu \({1 \over 5}\)  của hình A, hình D.2.Hình A, hình C đã tô màu \({1 \over 5}\)  số hình vuông. 3.Hình a đã khoanh  \({1...

  Đề bài

  1. Đã tô màu \({1 \over 5}\) hình nào?

  Bài 1, 2, 3 trang 122 SGK Toán 2

  2. Hình nào đã tô màu \({1 \over 5}\) hình vuông?

  Bài 1, 2, 3 trang 122 SGK Toán 2

  3. Hình nào đã khoanh \({1 \over 5}\) số con vịt?

  Bài 1, 2, 3 trang 122 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1.

  Đã tô màu \({1 \over 5}\)  của hình A, hình D.

  2.

  Hình A, hình C đã tô màu \({1 \over 5}\)  số hình vuông.

   3.

  Hình a đã khoanh  \({1 \over 5}\)  số con vịt.

  Bài tập cùng chuyên mục