Bài 1, 2, 3 trang 123, 124 SGK Toán 3


  Đề bài1. Đồng hồ chỉ mấy giờ? 2. Đặt thêm kim phút để đồng hồ chỉ:a) 8 giờ 7 phút              b) 12 giờ 34 phút               c)4 giờ kém 13 phút3. Đồng hồ nào ứng với mỗi thời gian đã cho dưới...

  Đề bài

  1. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

   Bài 1, 2, 3 trang 123, 124 SGK Toán 3

  2. Đặt thêm kim phút để đồng hồ chỉ:

  a) 8 giờ 7 phút              b) 12 giờ 34 phút               c)4 giờ kém 13 phút

  Bài 1, 2, 3 trang 123, 124 SGK Toán 3

  3. Đồng hồ nào ứng với mỗi thời gian đã cho dưới đây:

  Bài 1, 2, 3 trang 123, 124 SGK Toán 3

  Lời giải chi tiết

  1.

  Đồng hồ A chỉ 2 giờ 9 phút

  Đồng hồ B chỉ 5 giờ 16 phút

  Đồng hồ C chỉ 11 giờ 21 phút

  Đồng hồ D chỉ 9 giờ 34 phút hay 10 giờ kém 26 phút

  Đồng hồ E chỉ 10 giờ 39 phút hay 11 giờ kém 21 phút

  Đồng hồ G chỉ 3 giờ 57 phút hay 4 giờ kém 3 phút

  2.

  a) 8 giờ 7 phút          b) 12 giờ 34 phút           c) 4 giờ kém 13 phút

  Bài 1, 2, 3 trang 123, 124 SGK Toán 3

  3.

  Bài 1, 2, 3 trang 123, 124 SGK Toán 3

  Bài tập cùng chuyên mục