Bài 1, 2, 3 trang 126 SGK Toán 2


  Đề bài1. Đồng hồ chỉ mấy giờ?2. Mỗi câu dưới đây ứng với đồng hồ nào?a) An vào học lúc 13 giờ 30 phút.b) An ra chơi lúc 15 giờ.c) An vào học tiếp lúc 15 giờ 15 phút.d) An tan học lúc 16 giờ 30 phút,e) An tưới rau...

  Đề bài

  1. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

  Bài 1, 2, 3 trang 126 SGK Toán 2

  2. Mỗi câu dưới đây ứng với đồng hồ nào?

  Bài 1, 2, 3 trang 126 SGK Toán 2

  a) An vào học lúc 13 giờ 30 phút.

  b) An ra chơi lúc 15 giờ.

  c) An vào học tiếp lúc 15 giờ 15 phút.

  d) An tan học lúc 16 giờ 30 phút,

  e) An tưới rau lúc 5 giờ 30 phút chiều.

  g) An ăn cơm lúc 7 giờ tối.

  3. Quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ:

  2 giờ; 1 giờ 30 phút;  6 giờ 15 phút; 5 giờ rưỡi.

  Lời giải chi tiết

  1.

  Đồng hồ A chỉ 4 giờ 15 phút.

  Đồng hồ B chỉ 1 giờ 30 phút.

  Đồng hồ C chỉ 9 giờ 15 phút.

  Đồng hồ D chỉ 8 giờ 30 phút.

  2.

  a) An vào học lúc 13 giờ 30 phút ứng với đồng hồ A.

  b) An ra chơi lúc 15 giờ ứng với đồng hồ D.

  c) An vào học tiếp lúc 15 giờ 15 phút ứng với đồng hồ B.

  d) An tan học lúc 16 giờ 30 phút chiều ứng với đồng hồ E.

  e) An tưới rau lúc 5 giờ 30 phút chiều ứng với đồng hồ C.

  g) An ăn cơm lúc 7 giờ tối ứng với đồng hồ G.

  3.

  Quay kim sao cho:

  Đồng hồ chỉ 2 giờ: Kim ngắn chỉ số 2, kim dài chỉ số 12.

  Đồng hồ chỉ 1 giờ 30 phút: Kim ngắn chỉ giữa số 1 và số 2, kim dài chỉ số 6.

  Đồng hồ chỉ 6 giờ 15 phút: Kim ngắn chỉ giữa số 6 và số 7, kim dài chỉ số 3.

  Đồng hồ chỉ 5 giờ rưỡi: Kim ngắn chỉ giữa số 5 và số 6, kim dài chỉ số 6.

  Bài tập cùng chuyên mục