Bài 1, 2, 3 trang 126 SGK Toán 4


  Đề bài1. Tínha) \(\frac{2}{5}+\frac{3}{5}\)                       b) \(\frac{3}{4}+\frac{5}{4}\)c) \(\frac{3}{8}+\frac{7}{8}\)                       d) \(\frac{35}{25}+\frac{7}{25}\)2. Tính chất giao hoánViết tiếp vào chỗ chấm:\(\frac{3}{7}+\frac{2}{7} \,= \,...;\)                 \(\frac{2}{7}+\frac{3}{7} = \,...\)         ...

  Đề bài

  1. Tính

  a) \(\frac{2}{5}+\frac{3}{5}\)                       b) \(\frac{3}{4}+\frac{5}{4}\)

  c) \(\frac{3}{8}+\frac{7}{8}\)                       d) \(\frac{35}{25}+\frac{7}{25}\)

  2. Tính chất giao hoán

  Viết tiếp vào chỗ chấm:

  \(\frac{3}{7}+\frac{2}{7} \,= \,…;\)                 \(\frac{2}{7}+\frac{3}{7} = \,…\)

                          \(\frac{2}{7}+\frac{3}{7}\,…\, \frac{3}{7} +\frac{2}{7}\)

  3. Hai ô tô cùng chuyển gạo ra một kho. Ô tô thứ nhất chuyển được \(\frac{2}{7}\) số gạo trong kho. Ô tô thứ hai chuyển được \(\frac{3}{7}\) số gạo trong kho. Hỏi cả hai ô tô chuyển được bao nhiêu phần số gạo trong kho?

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtBài 1, 2, 3 trang 126 SGK Toán 4

  Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số.

  Lời giải chi tiết

  1. a) \(\frac{2}{5}+\frac{3}{5} = \frac{2 + 3}{5} =1\)

  b) \(\frac{3}{4}+\frac{5}{4} = \frac{3 +5}{4}=\frac{8}{4}=2\)

  c) \(\frac{3}{8}+\frac{7}{8} = \frac{3 + 7}{8}=\frac{10}{8}=\frac{5}{4}\)

  d) \(\frac{35}{25}+\frac{7}{25} = \frac{35 + 7}{25}=\frac{42}{25}\)

  2. \(\frac{3}{7}+\frac{2}{7} = \frac{5}{7}\) ;                         \(\frac{2}{7}+\frac{3}{7} =\frac{5}{7}\)

                         \(\frac{2}{7}+\frac{3}{7} = \frac{3}{7} +\frac{2}{7}\)

  Khi đổi chỗ hai phân số trong một tổng thì tổng của chúng không thay đổi.

  3.  Cả hai ô tô chuyển được số phần số gạo trong kho là:

                   \(\frac{2}{7}+\frac{3}{7} =\frac{5}{7}\) (số gạo trong kho)

                                                                Đáp số: \(\frac{5}{7}\) số gạo trong kho.

  Bài tập cùng chuyên mục