Bài 1, 2, 3 trang 127 SGK Toán 2


  Đề bài1.2.a) Hà đến trường lúc 7 giờ., Toàn đến trường lúc 7 giờ 15 phút. Ai đến trường sớm hơn?b) Ngọc đi ngủ lúc 21 giờ, Quyên đi ngủ lúc 21 giờ 30 phút. Ai đi ngủ muộn hơn?3. Điền giờ hoặc phút vào chỗ chấm thích hợp:a) Mỗi...

  Đề bài

  1.

  Bài 1, 2, 3 trang 127 SGK Toán 2

  2.

  a) Hà đến trường lúc 7 giờ., Toàn đến trường lúc 7 giờ 15 phút. Ai đến trường sớm hơn?

  b) Ngọc đi ngủ lúc 21 giờ, Quyên đi ngủ lúc 21 giờ 30 phút. Ai đi ngủ muộn hơn?

  3. Điền giờ hoặc phút vào chỗ chấm thích hợp:

  a) Mỗi ngày Bình ngủ khoảng 8…

  b) Nam đi từ nhà đến trường hết 15…

  c) Em làm bài kiểm tra trong 35…

  Lời giải chi tiết

  1.

  a) Nam và các bạn đến vườn thú lúc 8 giờ rưỡi.

  b) Nam và các bạn đến chuồng voi lúc 9 giờ.

  c) Nam và các bạn đến chuồng hổ lúc 9 giờ 15 phút.

  d) Nam và các bạn ngồi nghỉ lúc 10 giờ 15 phút.

  e) Nam và các bạn ra về lúc 11 giờ.

  2.

  a) Hà đến trường sớm hơn Toàn.

  b) Quyên đi ngủ muộn hơn Ngọc.

  3.

  a) Mỗi ngày Bình ngủ khoảng 8 giờ.

  b) Nam đi từ nhà đến trường hết 15 phút.

  c) Em làm bài kiểm tra trong 35 phút.

  Bài tập cùng chuyên mục