Bài 1, 2, 3 trang 139 SGK Toán 2


  Đề bài2. Điền dấu  >; <; = vào chỗ chấm: 100...200                           400...300300...200                           700...800500...400                        ...

  Đề bài

  Bài 1, 2, 3 trang 139 SGK Toán 2

  2. Điền dấu  >; <; = vào chỗ chấm: 

  100…200                           400…300

  300…200                           700…800

  500…400                           900…900

  700…900                           600…500

  500…500                           900…1000

  Bài 1, 2, 3 trang 139 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1.

  100 < 200                               300 < 500

  200 > 100                               500 > 300

  100 < 200                               300 < 500

  2.

  100 < 200                           400 > 300

  300 > 200                           700 < 800

  500 > 400                           900 = 900

  700 < 900                           600 > 500

  500 = 500                           900 < 1000

  3.

  Bài 1, 2, 3 trang 139 SGK Toán 2

  Bài tập cùng chuyên mục