Bài 1, 2, 3 trang 145 SGK Toán 2


  Đề bài1. Viết (theo mẫu):2. Số?3. Điền dấu  >; <; = vào chỗ chấm:123...124                                  120...152129...130                                  186....186126...122      ...

  Đề bài

  1. Viết (theo mẫu):

  Bài 1, 2, 3 trang 145 SGK Toán 2

  2. Số?

  Bài 1, 2, 3 trang 145 SGK Toán 2

  3. Điền dấu  >; <; = vào chỗ chấm:

  123…124                                  120…152

  129…130                                  186….186

  126…122                                  135…125

  136…136                                  148…128

  155…158                                  199…200

  Lời giải chi tiết

  1.

  Bài 1, 2, 3 trang 145 SGK Toán 2

  2. 

  Bài 1, 2, 3 trang 145 SGK Toán 2

  3.

  123 < 124                                  120 < 152

  129 < 130                                  186 = 186

  126 > 122                                  135 > 125

  136 = 136                                  148 > 128

  155 < 158                                  199 < 200

  Bài tập cùng chuyên mục