Bài 1, 2, 3 trang 16 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính:2. Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:a) 59 và 6;           b) 19 và 7;               c) 69 và 8.3. Nối các điểm để có hình vuông:Lời giải chi tiết1. 2. 3. 

  Đề bài

  1. Tính:

  Bài 1, 2, 3 trang 16 SGK Toán 2

  2. Đặt tính rồi tính tổng, biết các số hạng là:

  a) 59 và 6;           b) 19 và 7;               c) 69 và 8.

  3. Nối các điểm để có hình vuông:

  Bài 1, 2, 3 trang 16 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1. 

  Bài 1, 2, 3 trang 16 SGK Toán 2

  2. 

  Bài 1, 2, 3 trang 16 SGK Toán 2

  3. 

  Bài 1, 2, 3 trang 16 SGK Toán 2

  Bài tập cùng chuyên mục