Bài 1, 2, 3 trang 17 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính:2. Viết số thích hợp vào ô trống:3. Lớp 2A có 29 học sinh, lớp 2B có 25 học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh?Lời giải chi tiết1. 2.3. Tóm tắt:Lớp 2A: 29 học sinhLớp 2B: 25 học sinhCó tất cả:... học sinh?GiảiSố học sinh hai...

  Đề bài

  1. Tính:

  Bài 1, 2, 3 trang 17 SGK Toán 2

  2. Viết số thích hợp vào ô trống:

  Bài 1, 2, 3 trang 17 SGK Toán 2

  3. Lớp 2A có 29 học sinh, lớp 2B có 25 học sinh. Hỏi cả hai lớp có bao nhiêu học sinh?

  Lời giải chi tiết

  1. 

  Bài 1, 2, 3 trang 17 SGK Toán 2

  2.

  Bài 1, 2, 3 trang 17 SGK Toán 2

  3. 

  Tóm tắt:

  Lớp 2A: 29 học sinh

  Lớp 2B: 25 học sinh

  Có tất cả:… học sinh?

  Giải

  Số học sinh hai lớp có tất cả là:

  29 + 15 = 54 (học sinh)

  Đáp số: 54 học sinh.

  Bài tập cùng chuyên mục