Bài 1, 2, 3 trang 23 SGK Toán 2


  Đề bài1. Dùng bút và thước nối các điểm để có:  2. Trong các hình dưới đây có mấy hình tứ giác?3. Kẻ thêm một đoạn thẳng trong hình sau để được:Lời giải chi tiết1. a) Nối bốn điểm A, B, C, D để được hình chữ nhật ABCDb) Nối bốn điểm...

  Đề bài

  1. Dùng bút và thước nối các điểm để có:

    Bài 1, 2, 3 trang 23 SGK Toán 2

  2. Trong các hình dưới đây có mấy hình tứ giác?

  Bài 1, 2, 3 trang 23 SGK Toán 2

  3. Kẻ thêm một đoạn thẳng trong hình sau để được:

  Bài 1, 2, 3 trang 23 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1. 

  Bài 1, 2, 3 trang 23 SGK Toán 2

  a) Nối bốn điểm A, B, C, D để được hình chữ nhật ABCD

  b) Nối bốn điểm M, N, P, Q ta được hình tứ giác MNPQ.

  2. 

  Hình a) có một hình tứ giác.

  Hình b) có hai hình tứ giác.

  Hình c) có một hình tứ giác.

  3. 

  Bài 1, 2, 3 trang 23 SGK Toán 2

  Bài tập cùng chuyên mục