Bài 1, 2, 3 trang 24 SGK Toán 2


  Đề bài1. Hòa có 4 bông hoa, Bình có nhiều hơn Hòa 2 bông hoa. Hỏi Bình có mấy bông hoa?Tóm tắtHòa có: 4 bông hoaBình nhiều hơn Hòa: 2 bông hoaBình có:... bông hoa?2. Nam có 10 viên bi, Bảo có nhiều hơn Nam 5 viên bi. Hỏi Bảo có...

  Đề bài

  1. Hòa có 4 bông hoa, Bình có nhiều hơn Hòa 2 bông hoa. Hỏi Bình có mấy bông hoa?

  Tóm tắt

  Hòa có: 4 bông hoa

  Bình nhiều hơn Hòa: 2 bông hoa

  Bình có:… bông hoa?

  2. Nam có 10 viên bi, Bảo có nhiều hơn Nam 5 viên bi. Hỏi Bảo có bao nhiêu viên bi?

  Tóm tắt

  Nam có: 10 viên bi

  Bảo nhiều hơn Nam: 5 viên bi

  Bảo có:… viên bi?

  3. Mận cao 95cm, Đào cao hơn Mận 3cm. Hỏi Đào cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

  Lời giải chi tiết

  1. 

  Số bông hoa Bình có là:

  4 + 2 = 6 ( bông hoa)

  Đáp số: 6 bông hoa.

  2.

  Số bi Bảo có là:

  10 + 5 = 15 ( viên bi)

  Đáp số: 15 viên bi.

  3.

  Chiều cao của Đào là

  95 + 3 = 98 ( cm)

  Đáp số: 98 cm

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục