Bài 1, 2, 3 trang 32 SGK Toán 2


  Đề bài1. Đọc viết (theo mẫu):2. Tính theo mẫu:1kg + 2 kg = 3kg                   10kg - 5kg = 6kg + 20kg =                         24kg - 13kg =47kg + 12kg =  ...

  Đề bài

  1. Đọc viết (theo mẫu):

  Bài 1, 2, 3 trang 32 SGK Toán 2

  2. Tính theo mẫu:

  1kg + 2 kg = 3kg                   10kg – 5kg = 

  6kg + 20kg =                         24kg – 13kg =

  47kg + 12kg =                       35kg – 25kg =

  3. Bao gạo to nặng 25kg, bao gạo bé cân nặng 10kg. Hỏi cả hai bao gạo nặng bao nhiêu ki-lo-gam?

  Lời giải chi tiết

  1. 

  Bài 1, 2, 3 trang 32 SGK Toán 2

  2.

  47kg + 12kg = 59kg                      10kg – 5kg = 5kg

  6kg + 20kg = 26kg                        24kg – 13kg = 11kg

  35kg – 25kg = 10kg.

  3.

  Cả hai bao gaọ nặng là:

  25 + 10 = 35 (kg)

  Đáp số: 35kg.

  Bài tập cùng chuyên mục