Bài 1, 2, 3 trang 45 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tìm x (theo mẫu ):a) x + 3 = 9                       b) x + 5 = 10                  e) 4 + x = 14x           = 9 -...

  Đề bài

  1. Tìm x (theo mẫu ):

  a) x + 3 = 9                       b) x + 5 = 10                  e) 4 + x = 14

  x           = 9 – 3                  c) x + 2 = 8                    g) 3 + x = 10

  x           = 6                       d) x + 8 = 19

  2. Viết số thích hợp vào ô trống:

  Bài 1, 2, 3 trang 45 SGK Toán 2

  3. Một lớp học có 35 học sinh, trong đó có 20 học sinh trai. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh gái?

  Lời giải chi tiết

  1. 

  b) x + 5 = 10                                           e) 4 + x = 14

      x       = 10 – 5                                                 x = 14 – 4

      x       = 5                                                        x = 10 

  c) x + 2 = 8                                              g) 3 + x = 10

     x        = 8 – 2                                                    x = 10 – 3

     x        = 6                                                          x = 7

  d) x + 8 = 19

      x       = 19 -8 

      x       = 11

  2. 

  Bài 1, 2, 3 trang 45 SGK Toán 2

  3. 

  Số học sinh gái của lớp là:

  35 – 20 = 15 ( học sinh )

  Đáp số: 15 học sinh.

  Bài tập cùng chuyên mục