Bài 1, 2, 3 trang 50 SGK Toán 2


  Đề bàiBài 1. Tính:Bài 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:a) 81 và 44;                b) 51 và 25;                    c) 91 và 9.Bài 3. Tìm x:a)...

  Đề bài

  Bài 1. Tính:

  Bài 1, 2, 3 trang 50 SGK Toán 2

  Bài 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

  a) 81 và 44;                b) 51 và 25;                    c) 91 và 9.

  Bài 3. Tìm x:

  a) x + 16 = 41;                 b) x + 34 = 81;                 c) 19 + x = 61.

  Lời giải chi tiết

  1.

  Bài 1, 2, 3 trang 50 SGK Toán 2

   

  2.

  Bài 1, 2, 3 trang 50 SGK Toán 2

  3. 

  a) x + 16 = 41                                        b) x + 34 = 81

              x = 41 – 16                                     x          = 81 – 34

              x = 25                                            x           = 47

  c) 19 + x = 61

             x = 61 – 19

             x = 42

  Bài tập cùng chuyên mục