Bài 1, 2, 3 trang 51 SGK Toán 4


  Đề bài1. a) Cho hình chữ nhật ABCD, AB và DC là một cặp song song với nhau.    Hãy nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau có trong hình chữ nhật đó.    b) Nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau có trong hình vuông MNPQ. 2. Trong...

  Đề bài

  1. a) Cho hình chữ nhật ABCD, AB và DC là một cặp song song với nhau.

      Hãy nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau có trong hình chữ nhật đó.

      b) Nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau có trong hình vuông MNPQ.

   Bài 1, 2, 3 trang 51 SGK Toán 4

  2. Trong hình bên, cho biết các hình tứ giác ABEG, ACDG, BCDE đều là hình chữ nhật. Cạnh BE song song với những cạnh nào?

   Bài 1, 2, 3 trang 51 SGK Toán 4

  3. Trong mỗi hình dưới đây:

  Bài 1, 2, 3 trang 51 SGK Toán 4

  a) Nêu tên cặp cạnh song song với nhau;

  b) Nêu tên cặp cạnh vuông góc với nhau.

  Lời giải chi tiết

  1. a) Trong hình chữ nhật ABCD có:

      – AB và DC là cặp cạnh song song với nhau.

      – AD và BC là cặp cạnh song song với nhau.

  b)  Trong hình vuông MNPQ có:

     – MN và PQ là cặp cạnh song song với nhau.

     – MQ và NP là cặp cạnh song song với nhau.

  2.  BE song song với cạnh AG và song song với cạnh CD.

  3. +) Trong hình MNPQ có:

       a) MN song song với QP.

       b) MN vuông góc với MQ.

  +) Trong hình DEGHI có:

      a) DI song song với GH

      b) DE vuông góc với EG;  DI vuông góc với IH;  IH vuông góc với GH.

         BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục