Bài 1, 2, 3 trang 52, 53 SGK Toán 4


  Đề bài1. Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng CD trong mỗi trường hợp sau: 2. Hãy vẽ đường cao AH của hình tam giác ABC trong mỗi trường hợp sau: 3.  Cho hình chữ nhật ABCD và điểm E trên cạnh AB.Hãy vẽ đường thẳng...

  Đề bài

  1. Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng CD trong mỗi trường hợp sau:

   Bài 1, 2, 3 trang 52, 53 SGK Toán 4

  2. Hãy vẽ đường cao AH của hình tam giác ABC trong mỗi trường hợp sau:

   Bài 1, 2, 3 trang 52, 53 SGK Toán 4

  3.  Cho hình chữ nhật ABCD và điểm E trên cạnh AB.

  Hãy vẽ đường thẳng đi qua điểm E và vuông góc với cạnh DC, cắt cạnh DC tại điểm G. Ta thu được các hình

  tứ giác đều là hình chữ nhật, nêu tên các hình chữ nhất đó.

  Bài 1, 2, 3 trang 52, 53 SGK Toán 4

  Lời giải chi tiết

  1. Học sinh có thể vẽ như sau

  Bài 1, 2, 3 trang 52, 53 SGK Toán 4

  2. 

  Bài 1, 2, 3 trang 52, 53 SGK Toán 4

  3. 

  Bài 1, 2, 3 trang 52, 53 SGK Toán 4

  Các hình chữ nhật có ở hình bên là: AEGD, EBCG, ABCD.

  Bài tập cùng chuyên mục