Bài 1, 2, 3 trang 53, 54 SGK Toán 4


  Đề bài1. Hãy vẽ đường thẳng \(AB\) đi qua điểm \(M\) và song song với đường thẳng \(CD\)2. Cho hình tam giác \(ABC\) có góc đỉnh \(A\) là góc vuông. Qua đỉnh \(A\) hãy vẽ đường thẳng \(AX\) song song với cạnh \(BC\), qua đỉnh \(C\), hãy vẽ đường thẳng \(CY\)...

  Đề bài

  1. Hãy vẽ đường thẳng \(AB\) đi qua điểm \(M\) và song song với đường thẳng \(CD\)

  Bài 1, 2, 3 trang 53, 54 SGK Toán 4

  2. Cho hình tam giác \(ABC\) có góc đỉnh \(A\) là góc vuông. Qua đỉnh \(A\) hãy vẽ đường thẳng \(AX\) song song với cạnh \(BC\), qua đỉnh \(C\), hãy vẽ đường thẳng \(CY\) song song với cạnh \(AB\). Hai đường thẳng \(AX\) và \(CY\) cắt nhau tại điểm \(D\), nêu tên các cặp cạnh song song với nhau có trong hình tứ giác \(ADCB\)

   Bài 1, 2, 3 trang 53, 54 SGK Toán 4

  3. 

  Cho hình tứ giác \(ABCD\) có góc đỉnh \(A\) và góc đỉnh \(D\) là các góc vuông (xem hình vẽ).

  Bài 1, 2, 3 trang 53, 54 SGK Toán 4

  a) Hãy vẽ đường thẳng đi qua \(B\) và song song với cạnh \(AD\), cắt cạnh \(DC\) tại điểm \(E\).

  b) Dùng ê ke kiểm tra xem góc đỉnh \(E\) của hình tứ giác \(BEDA\) có góc vuông hay không?

  Lời giải chi tiết

  1. 

  Bài 1, 2, 3 trang 53, 54 SGK Toán 4

  Học sinh có thể vẽ theo các bước sau:

  + Dùng ê ke vẽ đường thẳng đi qua điểm \(M\) và vuông góc với \(CD\).

  + Dùng ê ke vẽ đường thẳng \(AB\) đi qua \(M\) và vuông góc với  đường thẳng vừa vẽ ở bước 1. Ta có đường thẳng \(AB\) song song với đường thẳng \(CD\).

  2.  

  Bài 1, 2, 3 trang 53, 54 SGK Toán 4

  Dùng ê ke để vẽ, ta được tứ giác \(ADBC\) như sau:

  Trong tứ giác \(ADBC\) có:

  – Cặp cạnh \(AD\) và \(BC\) song song với nhau (Vì \(AX\) song song với \(BC\))

  – Cặp cạnh \(AB\) và \(DC\) song song với nhau (Vì \(CY\) song song với \(BA\))

  3.  

  a) Vẽ đường thẳng đi qua \(B\) vuông góc với \(AB\) ta được đường thẳng song song với \(AD\) và cắt \(DC\) tại \(E\).

  Bài 1, 2, 3 trang 53, 54 SGK Toán 4

  b) Dùng ê ke kiểm tra ta sẽ thấy góc đỉnh \(E\) là góc vuông.

  BaitapSachgiaokhoa.com


  Bài tập cùng chuyên mục