Bài 1, 2, 3 trang 54 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính: 2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:a) 72 và 27;                 b) 82 và 38;                      c) 92 và 55.3. Đội Hai trồng được...

  Đề bài

  1. Tính:

   Bài 1, 2, 3 trang 54 SGK Toán 2

  2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

  a) 72 và 27;                 b) 82 và 38;                      c) 92 và 55.

  3. Đội Hai trồng được 92 cây, đội Một trồng được ít hơn đội Hai 38 cây. Hỏi đội Một trồng được bao nhiêu cây?

  Lời giải chi tiết

  1.

  Bài 1, 2, 3 trang 54 SGK Toán 2

  2. 

  Bài 1, 2, 3 trang 54 SGK Toán 2

  3.

  Bài giải

  Số cây đội Một trồng được là:

  92 – 38 = 54 ( cây )

  Đáp số: 54 cây.

  Bài tập cùng chuyên mục