Bài 1, 2, 3 trang 59 SGK Toán 2


  Đề bàiBài 1. Tính:2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt  là:a) 63 và 24;                b) 83 và 39;                       c) 53 và 17.3. Tìm x:a)...

  Đề bài

  Bài 1. Tính:

  Bài 1, 2, 3 trang 59 SGK Toán 2

  2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt  là:

  a) 63 và 24;                b) 83 và 39;                       c) 53 và 17.

  3. Tìm x:

  a) x – 18 = 9;                    b) x + 26 = 73;                    c) 35 + x = 83.


  Lời giải chi tiết

  1. 

  Bài 1, 2, 3 trang 59 SGK Toán 2

  2. 

  Bài 1, 2, 3 trang 59 SGK Toán 2

  3. 

  a) x – 18 = 9;                    b) x + 26 = 73;                    c) 35 + x = 83

             x = 9 + 18                         x = 73 – 26                          x = 83 – 35

             x = 27                               x = 47                                 x = 48

  Bài tập cùng chuyên mục