Bài 1, 2, 3 trang 63 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính:2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:a) 74 và 47;                b) 64 và 28;                   c) 44 và 19.3. Mảnh vải màu xanh dài 34dm,...

  Đề bài

  1. Tính:

  Bài 1, 2, 3 trang 63 SGK Toán 2

  2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

  a) 74 và 47;                b) 64 và 28;                   c) 44 và 19.

  3. Mảnh vải màu xanh dài 34dm, mảnh vải màu tím ngắn hơn mảnh vải màu xanh 15dm. Hỏi mảnh vải màu tím dài bao nhiêu đề-xi-mét?

  Lời giải chi tiết

  1. 

  Bài 1, 2, 3 trang 63 SGK Toán 2

  2. 

  Bài 1, 2, 3 trang 63 SGK Toán 2

  3. 

  Số đề-xi-mét mảnh vải màu tím dài là

  34 – 15 = 19 (dm)

  Đáp số: 34dm

  Bài tập cùng chuyên mục