Bài 1, 2, 3 trang 67 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính:2. Số?3. Năm nay bà 65 tuổi, mẹ kém bà 27 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi?Lời giải chi tiết1. 2. 3. Số tuổi của mẹ năm nay là65 - 27 = 38 ( tuổi )Đáp số: 38 tuổi.

  Đề bài

  1. Tính:

  Bài 1, 2, 3 trang 67 SGK Toán 2

  2. Số?

  Bài 1, 2, 3 trang 67 SGK Toán 2

  3. Năm nay bà 65 tuổi, mẹ kém bà 27 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi?

  Lời giải chi tiết

  1. 

  Bài 1, 2, 3 trang 67 SGK Toán 2

  2.

   Bài 1, 2, 3 trang 67 SGK Toán 2

  3. 

  Số tuổi của mẹ năm nay là

  65 – 27 = 38 ( tuổi )

  Đáp số: 38 tuổi.

  Bài tập cùng chuyên mục