Bài 1, 2, 3 trang 71 SGK Toán 2


  Đề bài1. Tính:2. Tính nhẩm:100 - 20 =100 - 70 =100 - 40 =100 - 10 = 3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 100 hộp sữa, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 24 hộp sữa. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu hộp sữa?Phương pháp giải -...

  Đề bài

  1. Tính:

  Bài 1, 2, 3 trang 71 SGK Toán 2

  2. Tính nhẩm:

  100 – 20 =

  100 – 70 =

  100 – 40 =

  100 – 10 = 

  3. Một cửa hàng buổi sáng bán được 100 hộp sữa, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 24 hộp sữa. Hỏi buổi chiều bán được bao nhiêu hộp sữa?

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtBài 1, 2, 3 trang 71 SGK Toán 2

  2. 

  Mẫu: 100 – 20 =?

  Nhẩm: 10 chục – 2 chục = 8 chục

  Vậy: 100 – 20 = 80.

  Lời giải chi tiết

  1. 

  Bài 1, 2, 3 trang 71 SGK Toán 2

  2. 

  100 – 20 = 80

  100 – 70 = 30

  100 – 40 = 60

  100 – 10 = 90

  3. 

  Số hộp sữa buổi chiều cửa hàng bán được là

  100 – 24 = 76 ( hộp sữa )

  Đáp số: 76 hộp sữa.

  Bài tập cùng chuyên mục