Bài 1, 2, 3 trang 79 SGK Toán 4


  Đề bài1. Tính bằng hai cách:a) ( 8 x 23): 4;                   b) (15 x 24): 6.2. Tính bằng cách thuận tiện nhất: (25 x 36 ): 93. Một cửa hàng có 5 tấm vải, mỗi tấm dài 30m. Cửa hàng đã bán được \(\frac{1}{5}\) số vải....

  Đề bài

  1. Tính bằng hai cách:

  a) ( 8 x 23): 4;                   b) (15 x 24): 6.

  2. Tính bằng cách thuận tiện nhất: (25 x 36 ): 9

  3. Một cửa hàng có 5 tấm vải, mỗi tấm dài 30m. Cửa hàng đã bán được \(\frac{1}{5}\) số vải. Hỏi cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải?

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtBài 1, 2, 3 trang 79 SGK Toán 4

  Khi chia một tích cho một số, ta có thể lấy một thừa số  chia cho số đó (nếu chia hết), rồi nhân kết quả với thừa số kia.

  (a x b): c = a: c x b = a x b: c

  Lời giải chi tiết

  1. 

  a) (8 x 23): 4 =?

      Cách 1:  (8 x 23): 4 = 184: 4 = 46

      Cách 2:  (8 x 23): 4 = (8: 4) x 23 = 2 x 23 = 46

  b) (15 x 24): 6 =?

      Cách 1: (15 x 24): 6 = 360: 6 = 60

      Cách 2: (15 x 24): 6 = 15 x (24: 6) = 15 x 4 = 60

  2. 

             (25 x 36 ): 9 = 25 x (36: 9) = 25 x 4 = 100

  3. 

  Số mét vải cửa hàng có là:

           30 x 5 = 150 (m)

  Cửa hàng đã bán số mét vải là:

           150: 5 = 30 (m)

                                  Đáp số: 30m vải.

  Bài tập cùng chuyên mục