Bài 1, 2, 3 trang 80 SGK Toán 4


  Đề bài1. Tínha) 420: 60                 b) 85000: 500    4500: 500                 92000: 4002 Tìm x:a) \(x \times 40 = 25600\);                     b) \( x \times 90 = 37800\).3. Người ta...

  Đề bài

  1. Tính

  a) 420: 60                 b) 85000: 500

      4500: 500                 92000: 400

  2 Tìm x:

  a) \(x \times 40 = 25600\);                     

  b) \( x \times 90 = 37800\).

  3. Người ta dự định xếp 180 tấn hàng lên các toa xe lửa. Hỏi

  a) Nếu mỗi toa xe chở được 20 tấn hàng thì cần mấy toa xe loại đó?

  b) Nếu mỗi toa xe chở được 30 tấn hàng  thì cần mấy toa xe loại đó?

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtBài 1, 2, 3 trang 80 SGK Toán 4

  Khi thực hiện phép chia số tận cùng là các chữ số 0, ta có thể xóa cùng một, hai, ba … chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như bình thường.

  Lời giải chi tiết

  1.

  a) 420: 60 = 42: 6 = 7                            

      4500: 500 = 45: 5 = 9                            

  b) 85000: 500 = 850: 5 = 170

      92000: 400 = 920: 4 = 230

  2

  a) \(x \times 40 = 25600\)           

      \(x = 25600: 40\)                                  

      \(x = 640\)                                             

  b) \( x \times 90 = 37800\)

      \(x = 37800: 90\)

      \(x= 420\)

  3.

  a) Nếu mỗi toa xe chở 20 tấn hàng thì cần có số toa xe là:

                      180: 20 = 9 (toa)

  b) Nếu mỗi toa xe chở 30 tấn hàng thì cần có số toa xe là:

                      180: 30 = 6 (toa)

                                                                Đáp số: a) 9 toa xe

                                                                            b) 6 toa xe

   BaitapSachgiaokhoa.com

  Bài tập cùng chuyên mục