Bài 1, 2, 3 trang 81 SGK Toán 4


  Đề bài1. Đặt tính rồi tínha) 288: 24                                  b) 469: 67    740: 45                                       397: 562. Người...

  Đề bài

  1. Đặt tính rồi tính

  a) 288: 24                                  b) 469: 67

      740: 45                                       397: 56

  2. Người ta xếp đều 240 bộ bàn ghế vào 15 phòng học. Hỏi mỗi phòng xếp được bao nhiêu bộ bàn ghế?

  3. Tìm x:

  \(a)\,x \times 34 = 714\)                     

  \(b)\,846:x = 18\)

  Lời giải chi tiết

  1.

  Bài 1, 2, 3 trang 81 SGK Toán 4

  2.

  Số bộ bàn ghế được xếp vào mỗi phòng là:

              240: 15 = 16 (bộ)

                                        Đáp số: 16 bộ bàn ghế

  3.

  a) \(x \times 34 = 714 \)                        

      \(x = 714:34 \)                              

      \( x = 21  \)                                       

  b) \( 846:x = 18 \)

      \( x= 846:18\)

      \( x =  47\)

  Bài tập cùng chuyên mục