Bài 1, 2, 3 trang 85 SGK Toán 2


  Đề bài1. Mỗi hình dưới đây là hình gì?2.a) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 8cm.b) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 1dm.3. Nêu tên ba điểm thẳng hàng ( dùng thước thẳng để kiểm tra ) Lời giải chi tiết1. a) Hình tam giác              ...

  Đề bài

  1. Mỗi hình dưới đây là hình gì?

  Bài 1, 2, 3 trang 85 SGK Toán 2

  2.

  a) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 8cm.

  b) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 1dm.

  3. Nêu tên ba điểm thẳng hàng ( dùng thước thẳng để kiểm tra )

   

  Bài 1, 2, 3 trang 85 SGK Toán 2

  Lời giải chi tiết

  1. 

  a) Hình tam giác                   b) Hình tứ giác              c) Hình tứ giác.

  d) Hình vuông                      c) Hình chữ nhật            g) Hình vuông.

  2. 

  a) Dùng thước có vạch chia xăngtimét, chấm điểm ở vạch 0 và điểm ở vạch 8, sau đó nối hai điểm đó lại.

  Bài 1, 2, 3 trang 85 SGK Toán 2

  b) Dùng thước có vạch chia xăngtimét, chấm điểm ở vạch 0 và điểm ở vạch 10, sau đó nối hai điểm đó lại.

  Bài 1, 2, 3 trang 85 SGK Toán 2

  3. 

  Ba điểm A, B, E thẳng hàng.

  Ba điểm D, E, C thẳng hàng

  Ba điểm D, B, I thằng hàng.

  Bài tập cùng chuyên mục