Bài 1, 2, 3 trang 85 SGK Toán 4


  Đề bài1. Đặt tính rồi tính:a) 8750: 35                  b) 2996: 28    23520: 56                    2420: 12    11780: 42                    13870: 452. Một máy bơm nước...

  Đề bài

  1. Đặt tính rồi tính:

  a) 8750: 35                  b) 2996: 28

      23520: 56                    2420: 12

      11780: 42                    13870: 45

  2. Một máy bơm nước trong 1 giờ 12 phút bơm được 97200l nước vào bể bơi. Hỏi trung bình mỗi phúy máy đó bơm được bao nhiêu lít nước?

  3. Một mảnh đất hình chữ nhật có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp bằng 307m, chiều dài hơn chiều rộng là 97m.

  a) Tính chu vi mảnh đất đó;

  b) Tính diện tích mảnh đất đó.

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtBài 1, 2, 3 trang 85 SGK Toán 4

  3.

  – Tổng độ dài hai cạnh liên tiếp chính là nửa chu vi của mảnh đất.

  Chu vi = nửa chu vi x 2

  – Tính số đo chiều dài và chiều rộng theo bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu:

     Số lớn = (Tổng + hiệu): 2;     số bé = (tổng – hiệu): 2

  – Diện tích = chiều dài x chiều rộng

  Lời giải chi tiết

  1.

  Bài 1, 2, 3 trang 85 SGK Toán 4

  2.

  Đổi: 1 giờ 12 phút = 72 phút

  Trung bình mỗi phút máy đó bơm được số lít nước là:

          97200: 72 = 1350 (lít)

                                      Đáp số: 1350 lít nước

  3.

  a) Chu vi mảnh đất là:

          307 x 2 = 614 (m)

  b) Chiều rộng mảnh đất là:

         (307 – 97): 2 = 105 (m)

  Chiều dài mảnh đất:

         105 + 97 = 202 (m)

  Diện tích mảnh đất là:

        202 x 105 = 21210 (m2)

                               Đáp số: a) Chu vi: 614m

                                            b) Diện tích: 21210m2

  Bài tập cùng chuyên mục