Bài 1, 2, 3 trang 87 SGK Toán 4


  Đề bài1. Đặt tính rồi tính:a) 708: 354                     b) 704: 234    7552: 236                       8770: 365   9060: 453                        6260: 1562. Người ta...

  Đề bài

  1. Đặt tính rồi tính:

  a) 708: 354                     b) 704: 234

      7552: 236                       8770: 365

     9060: 453                        6260: 156

  2. Người ta xếp những gói kẹo vào 24 hộp, mỗi hộp chứa 120 gói. Hỏi nếu mỗi hộp chứa 160 gói kẹp thì cần có bao nhiêu hộp để xếp hết số gói kẹo đó?

  3. Tính bằng hai cách:

  a) 2205: (35 x 7)               

  b) 3332: (4 x 49)

  Lời giải chi tiết

  1.

  Bài 1, 2, 3 trang 87 SGK Toán 4

  2. 

  24 hộp kẹo chứa số gói kẹo là:

        120 x 24 = 2880 (gói)

  Nếu mỗi hộp chứa 160 gói thì cần số hộp kẹo là:

       2880: 160 = 18 (hộp)

                            Đáp số: 18 hộp

  3.

  a) Cách 1:                         Cách 2:

     2205: (35 x 7)                2205: (35 x 7)

     = 2205: 245                   = 2205: 35: 7

     = 9                                 = 63: 7

                                           = 9

   b) Cách 1:                        Cách 2:

      3332: (4 x 49)               3332: (4 x 49) 

      = 3332: 196                  = 3332: 4: 49

      = 17                               = 833: 49

                                            = 17

  Bài tập cùng chuyên mục