Bài 1, 2, 3 trang 9 SGK Toán 2


  Đề bài1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):2. Đặt tính rồi tính (theo mẫu), biết:a) Số bị trừ là 79, số trừ là 25b) Số bị trừ là 38, số trừ là 12c) Số bị trừ là 67, số trừ là 33d) Số bị trừ là 55,...

  Đề bài

  1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

  Bài 1, 2, 3 trang 9 SGK Toán 2

  2. Đặt tính rồi tính (theo mẫu), biết:

  a) Số bị trừ là 79, số trừ là 25

  Bài 1, 2, 3 trang 9 SGK Toán 2

  b) Số bị trừ là 38, số trừ là 12

  c) Số bị trừ là 67, số trừ là 33

  d) Số bị trừ là 55, số trừ là 22.

  3. Một sợi dây dài 8dm, cắt đi một đoạn dài 3dm. Hỏi đoạn dây còn lại dài mấy đề-xi-mét?

  Lời giải chi tiết

  1.

  Bài 1, 2, 3 trang 9 SGK Toán 2

  2.

  Bài 1, 2, 3 trang 9 SGK Toán 2

  3.

  Đoạn dây còn lại dài số đề-xi-mét là: 

  8 – 3 = 5 dm

  Đáp số: 5dm

  Bài tập cùng chuyên mục