Bài 1, 2, 3 trang 95 SGK Toán 3


  Đề bài1. Đọc các số: \(7800, 3690, 6504, 4081, 5005\) ( theo mẫu)Mẫu: \(7800\) đọc là bảy nghìn tám trăm.2. Số?3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:a) \(3000, 4000. 5000, …,…,…\)b) \(9000, 9100, 9200,…,…,…\)c)  \(4420, 4430, 4440,…,…,…\)Lời giải chi tiết1.+ \(3690\) đọc là ba nghìn sáu trăm chín mươi.+ \(6504\)...

  Đề bài

  1. Đọc các số: \(7800, 3690, 6504, 4081, 5005\) ( theo mẫu)

  Mẫu: \(7800\) đọc là bảy nghìn tám trăm.

  2. Số?

  Bài 1, 2, 3 trang 95 SGK Toán 3

  3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

  a) \(3000, 4000. 5000, …,…,…\)

  b) \(9000, 9100, 9200,…,…,…\)

  c)  \(4420, 4430, 4440,…,…,…\)

  Lời giải chi tiết

  1.

  + \(3690\) đọc là ba nghìn sáu trăm chín mươi.

  + \(6504\) đọc là sáu nghìn năm trăm linh tư

  + \(4081\) đọc là bốn nghìn không trăm tám mươi mốt

  + \(5005\) đọc là năm nghìn không trăm linh năm.

  2.

  Bài 1, 2, 3 trang 95 SGK Toán 3

  3. 

  a) \(3000, 4000. 5000, 6000, 7000, 8000\)

  b) \(9000, 9100, 9200, 9300, 9400, 9500\)

  c) \(4420, 4430, 4440, 4450, 4460, 4470\)

  Bài tập cùng chuyên mục