Bài 1, 2 trang 108 SGK Toán 3


  Đề bài1. Trả lời các câu hỏi sau đây:Tháng này là tháng mấy? Tháng sau là tháng mấy?Tháng 1 có bao nhiêu ngày                Tháng 3 có bao nhiêu ngày                 Tháng 6 có bao nhiêu ngày?       ...

  Đề bài

  1. Trả lời các câu hỏi sau đây:

  Tháng này là tháng mấy? Tháng sau là tháng mấy?

  Tháng 1 có bao nhiêu ngày                

  Tháng 3 có bao nhiêu ngày                 

  Tháng 6 có bao nhiêu ngày?               

  Tháng 7 có bao nhiêu ngày?

  Tháng 10 có bao nhiêu ngày?

  Tháng 11 có bao nhiêu ngày?

  2. Đây là tờ lịch tháng 8 năm 2005 

  8

  Thứ hai

  1

  8

  15

  22

  29

  Thứ ba

  2

  9

  16

  23

  30

  Thứ tư

  3

  10

  17

  24

  31

  Thứ năm

  4

  11

  18

  25

   

  Thứ sáu

  5

  12

  19

  26

   

  Thứ bảy

  6

  13

  20

  27

   

  Chủ nhật

  7

  14

  21

  28

   

  Xem tờ lịch rồi trả lời các câu hỏi sau:

  Ngày 19 tháng 8 là ngày thứ mấy?

  Ngày cuối cùng của tháng 8 là ngày thứ mấy?

  Tháng 8 có mấy ngày chủ nhật?

  Chủ nhật cuối cùng của tháng 8 là ngày nào?

  Lời giải chi tiết

  1.

  Học sinh tự trả lời

  Tháng 1 có 31ngày                     Tháng 7 có 31 ngày

  Tháng 3 có 31 ngày                    Tháng 10 có 31 ngày

  Tháng 6 có 30 ngày                   Tháng 11 có 30 ngày

  2. 

  Ngày 19 tháng 8 là ngày thứ sáu.

  Ngày cuối cùng của tháng 8 là ngày 31 và là ngày thứ tư

  Tháng 8 có bốn ngày chủ nhật. đó là những ngày: 7, 14, 21, 28 tháng 8

  Chủ nhật cuối cùng của tháng 8 là ngày 28 tháng 8.

  Bài tập cùng chuyên mục