Bài 1, 2 trang 112 SGK Toán 3


  1. Vẽ hình theo các bước sau:Bước 1: Vẽ hình tròn tâm O, bán kính OA.Bước 2: Vẽ trang trí hình tròn (tâm A, bán kính AC; tâm B bán kính BC).Bước 3: Vẽ trang trí hình tròn (tâm C, bán kính CA; tâm D, bán kính DA)2. Tô màu...

  1. Vẽ hình theo các bước sau:

  Bước 1: Vẽ hình tròn tâm O, bán kính OA.

  Bài 1, 2 trang 112 SGK Toán 3

  Bước 2: Vẽ trang trí hình tròn (tâm A, bán kính AC; tâm B bán kính BC).

  Bài 1, 2 trang 112 SGK Toán 3

  Bước 3: Vẽ trang trí hình tròn (tâm C, bán kính CA; tâm D, bán kính DA)

  Bài 1, 2 trang 112 SGK Toán 3

  2. Tô màu hình đã vẽ ở bài 1

  Bài 1, 2 trang 112 SGK Toán 3

  Bài tập cùng chuyên mục