Bài 1, 2 trang 19 SGK Toán 4


  Đề bài1. Viết số tự nhiên liền sau của mỗi số sau vào ô trống:2.  Viết số tự nhiên liền trước của mỗi số sau vào ô trống:Lời giải chi tiết1. 2. 

  Đề bài

  1. Viết số tự nhiên liền sau của mỗi số sau vào ô trống:

  Bài 1, 2 trang 19 SGK Toán 4

  2.  Viết số tự nhiên liền trước của mỗi số sau vào ô trống:

  Bài 1, 2 trang 19 SGK Toán 4

  Lời giải chi tiết

  1. 

  Bài 1, 2 trang 19 SGK Toán 4

  2. 

  Bài 1, 2 trang 19 SGK Toán 4