Bài 1, 2 trang 28 SGK Toán 4


  Đề bài1. Tìm số trung bình cộng của các số sau:    a) 96; 121 và 143.                                b) 35; 12; 24; 21 và 432. Số dân của một xã trong 3 năm liền tăng thêm lần lượt...

  Đề bài

  1. Tìm số trung bình cộng của các số sau:

      a) 96; 121 và 143.                                b) 35; 12; 24; 21 và 43

  2. Số dân của một xã trong 3 năm liền tăng thêm lần lượt là: 96 người, 82 người, 71 người. Hỏi trung bình mỗi năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtBài 1, 2 trang 28 SGK Toán 4

  Muốn tìm số trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

  Lời giải chi tiết

  1. 

  a) Số trung bình cộng của 96; 121 và 143 là:

           (96 + 121 +143): 3 = 120

  b) Số trung bình công của 35; 12; 24; 21 và 43 là:

          ( 35 + 12 + 24 + 21 + 43): 5 = 27

  2. 

  Tổng số người tăng thêm trong 3 năm liền là:

          96 + 82 + 71 = 249 (người)

  Trung bình mỗi năm dân số của xã tăng thêm là:

            249: 3 = 83 (người)

                                         Đáp số: 83 người

  BaitapSachgiaokhoa.com  Bài tập cùng chuyên mục