Bài 1, 2 trang 40 (Luyện tập) SGK Toán 4


  Đề bài1. Thử lại phép cộnga) Muốn thử lại phép cộng ta có thể  lấy tổng trừ đi một số hạng, nếu được kết quả là số hạng còn lại thì phép tính làm đúng.b) Tính rồi thử lại (theo mẫu):35462 + 27519;               69108 +...

  Đề bài

  1. Thử lại phép cộng

  a) 

  Bài 1, 2 trang 40 (Luyện tập) SGK Toán 4

  Muốn thử lại phép cộng ta có thể  lấy tổng trừ đi một số hạng, nếu được kết quả là số hạng còn lại thì phép tính làm đúng.

  b) Tính rồi thử lại (theo mẫu):

  35462 + 27519;               69108 + 2074;              267345 + 31925.

  2. Thử lại phép trừ

  a) 

  Bài 1, 2 trang 40 (Luyện tập) SGK Toán 4

  Muốn thử lại phép trừ ta có thể lấy hiệu cộng với số trừ, nếu được kết quả là số bị trừ thì phép tính làm đúng.

  b) Tính rồi thử lại (theo mẫu):

  4025 – 312;

  5901 – 638;

  7521 – 98.

  Lời giải chi tiết

  1.

  Bài 1, 2 trang 40 (Luyện tập) SGK Toán 4

  2.

  Bài 1, 2 trang 40 (Luyện tập) SGK Toán 4

  BaitapSachgiaokhoa.com

   

  Bài tập cùng chuyên mục