Bài 1, 2 trang 50 SGK Toán 4


  Đề bài1. Dùng ê ke để kiểm tra hai đường thẳng có vuông góc với nhau hay không? 2. Cho hình chữ nhật ABCD, AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau. Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật đó.Lời giải chi...

  Đề bài

  1. Dùng ê ke để kiểm tra hai đường thẳng có vuông góc với nhau hay không?

   Bài 1, 2 trang 50 SGK Toán 4

  2. Cho hình chữ nhật ABCD, AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau. Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật đó.

  Bài 1, 2 trang 50 SGK Toán 4

  Lời giải chi tiết

  1. Học sinh dùng ê ke để kiểm tra, và có kết quả là:

  – Hai đường thẳng IH và IK vuông góc với nhau.

  – Hai đường thẳng MP và MQ không vuông góc với nhau.

  2. Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật ABCD là 

  – AB và BC là một cặp cạnh vuông góc với nhau.

  – BC và CD là một cặp cạnh vuông góc với nhau

  – CD và DA là một cặp cạnh vuông góc với nhau.

  – DA và AB là một cặp cạnh vuông góc với nhau.