Bài 1, 2 trang 55, 56 SGK Toán 4


  Đề bài1. Nêu các góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt có trong mỗi hình sau: 2 .Lời giải chi tiết1. a)+ Góc vuông đỉnh \(A\), cạnh \(AB, AC\).+ Góc nhọn đỉnh \(B\), cạnh \(BA, BC\).+ Góc nhọn đỉnh \(C\), cạnh \(CA, CB\). + Góc nhọn đỉnh \(M\), cạnh \(MA, MB\).+ Góc tù...

  Đề bài

  1. Nêu các góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt có trong mỗi hình sau:

   Bài 1, 2 trang 55, 56 SGK Toán 4

  2 .

  Bài 1, 2 trang 55, 56 SGK Toán 4

  Lời giải chi tiết

  1. a)

  + Góc vuông đỉnh \(A\), cạnh \(AB, AC\).

  + Góc nhọn đỉnh \(B\), cạnh \(BA, BC\).

  + Góc nhọn đỉnh \(C\), cạnh \(CA, CB\). 

  + Góc nhọn đỉnh \(M\), cạnh \(MA, MB\).

  + Góc tù đỉnh \(M\), cạnh \(MB, MC\). 

  + Góc bẹt đỉnh \(M\), cạnh \(MA, MC\). 

  b) + Góc vuông đỉnh \(A\); cạnh \(AB, AD\).

  + Góc vuông đỉnh \(B\), cạnh \(BD, BC\). 

  Góc vuông đỉnh \(D\), cạnh \(DA, DC\).

  + Góc nhọn đỉnh \(B\); cạnh \(BA, BD\).

  + Góc nhọn đỉnh \(C\), cạnh \(CB, CD\).

  Góc nhọn đỉnh \(D\), cạnh \(DB, DC\).

  Góc nhọn đỉnh \(D\), cạnh \(DA, DB\). 

  + Góc tù đỉnh \(B\), cạnh \(BA, BC\).

  2. Ghi chữ S vào ô thứ nhất  (vì \(AH\) không vuông góc với \(BC\)).

      Ghi chữ Đ vào ô thứ hai ( vì \(AB\) vuông góc với \(BC\)).