Bài 1, 2 trang 57 SGK Toán 4


  Đề bài1. Đặt tính rồi tính:a) 341231 x 2             b) 102426 x 5   214325 x 4                  410536 x 32. Viết giá trị biểu thức vào ô trống:m2345201634 x m     Lời giải chi tiết 1.2.BaitapSachgiaokhoa.com 

  Đề bài

  1. Đặt tính rồi tính:

  a) 341231 x 2             b) 102426 x 5

     214325 x 4                  410536 x 3

  2. Viết giá trị biểu thức vào ô trống:

  m

  2

  3

  4

  5

  201634 x m

   

   

   

   

   

  Lời giải chi tiết

   1.

  Bài 1, 2 trang 57 SGK Toán 4

  2.

  Bài 1, 2 trang 57 SGK Toán 4

  BaitapSachgiaokhoa.com